Nicelabel - komplexní tiskový management

Software NiceLabel pro návrh a tisk etiket na termotransferových i kancelářských tiskárnách s podporou RFID Smart Label kódování. Přes 2800 integrovaných ovladačů umožňuje tisk na termotiskárnách všech známých výrobců a běžných značek. Program je plně lokalizován do českého jazyka, podporuje všechny běžné lineární i 2D čárové kódy. Také umožňuje použít všechny nainstalované True Type fonty, výhodou je možnost zobrazení několika oken s různými etiketami s možností přesouvání objektů mezi těmito okny.

codesoft10

Uživatelské licence je možné objednat v několika variantách:

NiceLabel EXPRES
Záklaní licence programu NiceLabel EXPRES pro návrh a tisk etiket v české lokalizaci. Obsahuje všechny základní nástroje (text, čára, obrázek, čárový kód, pozadí, WordArt) pro návrh a tvorbu etiket s čárovými kódya to jak lineárními, tak i 2D. Neomezený počet objektů na 1 etiketě. Podpora importu dat z ASCI souborů nebo tabulek MS Excel, klávesnicový vstup, funkce inkrementace, průvodce pro tvorbu EAN.UCC 128 čárových kódů. Podpora termotiskáren všech běžných značek a možnost tisku i na běžných kancelářských tiskárnách s využitím ovladačů od výrobců.

NiceLabel PRO
Rozšířená licence programu NiceLabel PRO pro návrh a tisk etiket v české lokalizaci. Obsahuje všechny základní nástroje (text, čára, obrázek, čárový kód, pozadí, WordArt) pro návrh a tvorbu etiket s čárovými kódya to jak lineárními, tak i 2D. Neomezený počet objektů na 1 etiketě. Podpora importu dat z ASCI souborů nebo tabulek MS Excel, klávesnicový vstup, funkce inkrementace, průvodce pro tvorbu EAN.UCC 128 čárových kódů, podpra propojení k databázovým zdrojům (ODBC, OLE, Access, dBase, Excel, FoxPro, Paradox. Podpora termotiskáren všech běžných značek a možnost tisku i na běžných kancelářských tiskárnách s využitím ovladačů od výrobců. Podpora RFID programování pro "smart labels" Class1 a Gen 2 , modul NiceMemMaster pro download TrueType fontů a grafických objektů do tiskáren.

NiceLabel PRO Runtime
Rozšířená licence programu NiceLabel PRO Runtime v české lokalizaci, je určena pouze pro tisková pracoviště. Omezení této verze spočívá v blokování možností editace již vytvořené etikety, obsluha má možnost pouze tisknout.

NiceLabel SUITE
Rozšířená licence programu NiceLabel SUITE pro návrh a tisk etiket v české lokalizaci. Obsahuje všechny základní nástroje (text, čára, obrázek, čárový kód, pozadí, WordArt) pro návrh a tvorbu etiket s čárovými kódya to jak lineárními, tak i 2D. Neomezený počet objektů na 1 etiketě. Podpora importu dat z ASCI souborů nebo tabulek MS Excel, klávesnicový vstup, funkce inkrementace, průvodce pro tvorbu EAN.UCC 128 čárových kódů, podpra propojení k databázovým zdrojům (ODBC, OLE, Access, dBase, Excel, FoxPro, Paradox. Podpora termotiskáren všech běžných značek a možnost tisku i na běžných kancelářských tiskárnách s využitím ovladačů od výrobců. Podpora RFID programování pro "smart labels" Class1 a Gen 2, modul NiceMemMaster pro download TrueType fontů a grafických objektů do tiskáren. Obsahuje také balíček rozšiřujících modulů pro usnadnění a automatizaci činností:

 • NiceForm - nástroj pro vytvoření uživatelsky jednoduchého rozhraní pro tisk etiket
 • NiceWatch - modul (centralizovaný print server) pro automatický tisk etiket na vyžádání
 • NicePrint - vytváření uživatelských formulářů pro tisk již vytvořených etiket
 • NicePrintQueue - kompletní tiskový manažer pro správu všech tiskových úloh
 • Pocket NiceLabel - licence pro tisk etiket z mobilních zařízení s Windows CE
 • NiceLabel - video představení EN

  ► NiceLabel srovnání verzí - CZ
  ► NiceLabel srovnání verzí - EN

  ► NiceLabel novinky ve verzi 5 - CZ
  ► Brožura - NiceLabel Express - CZ
  ► Brožura - NiceLabel PRO - CZ
  ► Brožura - NiceLabel SUITE - CZ